Công trình Hạ thủy tàu YN YEOSU – 6.500 Tấn – 1

Công trình Hạ thủy tàu YN YEOSU – 6.500 Tấn – 1

Ngày 16/10/2017, Tàu “YN YEOSU” sử dụng 100% hệ thống sơn Chugoku giám sát thi công được hạ thủy tại Công ty đóng tàu Phà Rừng, tàu “YN YEOSU” chờ dầu/ hóa chất 6.500 tấn xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *