Hạ thủy tàu 20.100 DWT sử dụng sơn Chugoku của Công ty CP Sơn Hải Phòng

Hạ thủy tàu 20.100 DWT sử dụng sơn Chugoku của Công ty CP Sơn Hải Phòng

Ngày 1/10/2017, tại Công ty cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương long trọng tổ chức lễ hạ thủy tàu hàng 20.100 DWT chủ đầu tư Công ty TNHH Hải Nam. Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng cung cấp toàn bộ hệ thống sơn Chugoku cho tàu hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *